aaa

Konflikti un komunikācijas problēmas ir droša pazīme, ka komanda strādā neefektīvi un ar zaudējumiem. Ko darīt?

Kādas pazīmes liecina par to, ka ir nepieciešams ieguldīt komandas veidošanā?

– komandas locekļu starpā ir vērojama savstarpējā neuzticēšanās gan profesionālā, gan cilvēciskā līmenī;

– tiek veidotas nepatīkamas intrigas, kuras nelabvēlīgi ietekmē darba vidi;

– vērojamas komunikācijas problēmas starp cilvēkiem, arī starp nodaļām;

– neefektīva sadarbība mērķu sasniegšanā;

– tiek meklēti “vainīgie”, bet ne problēmu cēlonis un risinājumi;

–  bieža darbinieku mainība;

– pieaug klientu sūdzību skaits;

– darba grupu un sapulču darbs kļūst neefektīvs.

Kurā jomā 2 + 2 ≠ 4?

Ja, atbilde bija “Darbā ar cilvēkiem”, tad esam uz īstā ceļa:) Jā, patiešām, to zin gan personāla vadītāji, gan uzņēmēji – darbs ar cilvēkiem ir visgrūtākais, jo šajā jomā ir ļoti daudz nezināmo un mainīgo lielumu, ja runājam matemātiski.

Kāda uzņēmuma īpašnieks, atbildot uz jautājumu: “Kas ir svarīgākais Tavā biznesā – telpas, iekārtas vai cilvēki?”, nedomājot atbildēja: “Kāda man jēga no infrastruktūras un iekārtām, ja nebūtu uzticamu un profesionālu darbinieku? Ēkās svilpotu vējš un darbagaldi rūsētu. Ar labu komandu es ātri vien pat klajā laukā uzbūvētu modernu uzņēmumu un strādātu!”

Taču labā ziņa ir tā, ka pēdējās desmitgadēs visā pasaulē ir izstrādāti daudz un dažādi instrumenti, kas ļauj šo sarežģīto vienādojumu puslīdz kontrolēt un vadīt. Notikumu Raktuves izmanto tādus instrumentus, kuri jau 10 gadu laikā ir pierādījuši savu efektivitāti un tos sekmīgi  izmanto mūsu klienti – daudzi zināmi Latvijas uzņēmumi.

Komandas veidošanas pasākumi ir būtisks pamats, lai uzņēmuma komanda būtu efektīva. Mēs pasākumus izstrādājam katram klientam individuāli, pielāgojot aktivitātes katra uzņēmuma specifikai un izvirzītajiem mērķiem.

Pirms uzņēmums ķeras klāt komandas veidošanai ir svarīgi saprast kādu rezultātu vēlamies sagaidīt. Attiecīgi pasākums tiek pakārtots šim rezultātam, kam ir jābūt izmērāmam.

Izstrādājot komandas veidošanas pasākumu programmas, mēs kombinējam praktiskās un teorētiskās darbības, izmantojam psiholoģijas paņēmienus gan dažādu specdienestu izstrādāto metodiku. Radām priekšnoteikumus, lai katrs komandas dalībnieks spētu redzēt vājos un stipros punktus gan savā, gan komandas darbā. Tas vienlaikus ir interesanti un grūti, taču tas darbiniekiem palīdzēs izprast gan sevi, gan līdzcilvēkus komandā. Un – ko vieglāk saprast, to vieglāk pieņemt .

Dažreiz pēc šāda pasākuma arī pats vadītājs pārvērtē savu attieksmi pret darbiniekiem

Caur dažādām situācijām, simulācijām, lomu spēlēm, grūtībām tiek iziets cauri ikdienas problēmu lokam ar ko gan katrs komandas loceklis individuāli, gan arī komanda kopumā saskaras darba vidē. Prom esība no ierastās vides ļauj komandai ieraudzīt tās darba uzlabošanai nepieciešamos instrumentus. Tāpat uz līdzenas vietas kopā darbojoties šie instrumenti tiek integrēti darbībās, kuras ved uz nepieciešamo rezultātu. Gala rezultātā komandas locekļi praktiski izmēģina tās prasmes, kuras ļauj risināt ne tik gludos jautājumus ikdienas darba dunā. Komandas veidošanas pasākumi nav izklaide, bet gan pamatīgs darbs, kas prasa lielu koncentrēšanos un visu spēku mobilizāciju. Taču gandarījums ir varens, jo ikdienas darbs, pateicoties šādiem treniņiem, kļūst vieglāks! Ne velti ir teiciens – grūti mācībās – viegli kaujā!

SVARĪGI! Neviens pasaules labākais treneris un labākais apmācību uzņēmums nespēs palīdzēt sasniegt rezultātu, ja komanda pati nebūs gatava aktīvi līdzdarboties. Protams, profesionāls treneris spēs iekustināt visbailīgākos un kautrīgākos.

laba komanda virtuāli

Labi izveidota un strukturēta komanda strādā kā precīzs pulksteņa mehānisms

Ko uzņēmums var iegūt no komandas veidošanas pasākumiem?

– ciešāk saliedētāku un efektīvāku komandas darbu;

– augstu motivāciju un mērķtiecīgumu darbā;

– uz rezultātu orientētu darbu;

– draudzīgas, cilvēcīgas un cieņpilnas savstarpējās attiecības;

– racionālu un radošu komandas darbu neparedzamos apstākļos;

– komandas radošu pieeju problēmu un konfliktu risināšanā;

– efektīvāku savstarpējo komunikāciju;

– konfliktu risināšanas metodoloģiju;

– efektīvāku sadarbību starp darbiniekiem un nodaļām.

Komandas veidošanas pasākumus pamatā organizē 2 dienu garumā, kur pirmajā dienā vairāk tiek strādāts ar teorētiskajām zināšanām, bet otrajā dienā uzsvars tiek likts uz praktisko darbošanos. Visas programmas garumā, lai dalībniekiem nebūtu garlaicīgi, darbības tiek pasniegtas interaktīvā veidā. Mēs nemēdzam lasīt sausas lekcijas.

Kas vēl ir būtiski? Komandas veidošanas pasākumus ieteicams plānot savlaicīgi, it sevišķi, ja tie paredzēti vasaras sezonā. Bieži vien viesu nami vai piemērotas vietas ir aizņemtas jau 2 mēnešus iepriekš.

Reģistrējieties šeit un jūsu uzņēmums saņems 10 % atlaidi komandas veidošanas pasākuma izmaksām!

  Jūsu vārds (obligāts)

  Uzņēmuma nosaukums (obligāts)

  Tālruņa numurs saziņai(obligāts)

  Jūsu e-pasts (obligāts)

  Mūs interesē komandas veidošanas pasākums

  Uzņēmums vēlas saņemt atlaidi

  Jūsu jautājums vai papildus informācija