Komandas veidošanas pasākums "Sildeņus meklējot"

Komandas veidošanas pasākums "Pazuduši džungļos"