Kas ir Dzīvnieku Ferma?

Programma Dzīvnieku Ferma ir lielisks instruments gudra cilvēka rokās

Programma Dzīvnieku Ferma ir lielisks instruments gudra cilvēka rokās

Ir izveidots divu dienu saskarsmes psiholoģijas apmācību kurss, kas iepazīstina ar Dzīvnieku Fermas (DzF) sistēmu. Kurss sastāv no divām dienām. Pirmajā dienā kursa dalībnieki apgūst teorija, kas sākotnēji šķiet sarežģīta, taču ar dažādu interaktīvu paņēmienu palīdzību ātri tiek atrasta pareizā izpratnes atslēdziņa.  Otrā diena tiek veltīta praktiskajiem uzdevumiem gan iekštelpās, gan ārā. Tie ir speciāli sagatavoti, lai katrs dalībnieks labāk izzina savu uzvedības tipu un iepazīst  komandas biedrus jau no cita rakursa. Dalībnieki šādos brīžos parasti saka – “Ā, tagad skaidrs, kāpēc Jānis pēc sapulcēm ir tik sapīcis un es tagad zinu kā Annai paprasīt atskaites!”. Jā, cilvēki saprot, ka dažādu savstarpēju konfliktu un problēmu cēlonis nereti ir nemākulīga komunikācija.

Iepazīstoties ar DzF, cilvēki labāk spēj saprast savu līdzcilvēkus, gan kolēģus, gan klientus, gan tuviniekus un draugus. DzF ļauj uz cilvēku uzvedību paskatīties citādākām acīm. Sistēma rada pamatu, lai kolektīvs varētu labāk sastrādāties savstarpēji, kā arī veidot labāku komunikāciju starp nodaļām.

DzF ļauj nosacīti iedalīt cilvēkus četros uzvedības tipos, kas, turklāt ir simboliski apzīmēti ar vispārzināmiem dzīvniekiem – Bulli(turpmāk – B), Suni(turpmāk – S), Gotiņu(turpmāk – G) un Kurmi(turpmāk – K). B un S ir ekstravertie tipi, bet G un K ir vairāk intravertie tipi. Visi četru cilvēka uzvedības tipu īpašības simboliski atspoguļojas šo dzīvnieku īpašībās, taču katrs tips ir atsevišķi analizējams.

DzF zināšanas ir lielisks instruments gudra cilvēka rokās. Uzņēmuma īpašniekiem un personāla vadītājiem šīs zināšanas krietni atvieglo dzīvi un ļauj izveidot iespējami labu personāla struktūru.

DzF testa rezultāti nepretendē uz absolūti pilnīgu cilvēka uzvedības analīzi, bet parāda uzvedības

Uzņēmuma īpašnieks vai personāla vadītājs ar programmas Dzīvnieku Ferma palīdzību var optimāli strukturēt personālu

Uzņēmuma īpašnieks vai personāla vadītājs ar programmas Dzīvnieku Ferma palīdzību var optimāli strukturēt personālu

tendences un iespējamās prognozes. Parasti cilvēka uzvedībā dominē divi uzvedības tipi, pārējie divi ir neizteikti. Reti gadās, ja dominē trīs tipi, vai tikai viens tips. Visi četri tipi vienlaicīgi nevar dominēt.

Testā ir iestrādāts „melu detektors”, kas neļauj testējamam subjektam apzināti iespaidot testa rezultātu sev vēlamā virzienā.

 

Reģistrējieties šeit un jūsu uzņēmums saņems 10 % atlaidi no programmas Dzīvnieku Ferma izmaksām!

  Jūsu vārds (obligāts)

  Uzņēmuma nosaukums (obligāts)

  Tālruņa numurs saziņai(obligāts)

  Jūsu e-pasts (obligāts)

  Mūs interesē programma Dzīvnieku Ferma

  Uzņēmums vēlas saņemt atlaidi

  Jūsu jautājums vai papildus informācija